2 lata ograniczonej gwarancji na problemy z elektroniką i 6 miesięcy na problemy z baterią.

Nasze gwarancje zaczynają się w dniu zakupu.

Gwarancja nie obowiązuje, jeśli:

- upłynął okres gwarancji,

- etykieta gwarancyjna jest zerwana lub usunięta,

-zagubiony certyfikat gwarancyjny

- produkt był modyfikowany lub naprawiany przez jakikolwiek nieautoryzowany serwis lub personel,

- wada była przedmiotem nadużyć, niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcjami zawartymi w instrukcji produktu lub warunków otoczenia bardziej surowych niż określone w instrukcji i specyfikacji.

-Gwarancja na produkt dla krajów, które nie są częścią obszaru europejskiego, nie ma zastosowania, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii.

-Nie pokrywamy usterek spowodowanych wypadkiem, zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub normalnym zużyciem